Tonąca w marzeniach

7 tekstów – auto­rem jest Tonąca w marze­niach.

Na­wet nie zauważyłam,
jak z ob­cych ludzi sta­liśmy się so­bie naj­bliżsi.
A Ty zauważyłeś, jak z naj­bliższych
sta­liśmy się dla siebie obcy? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 kwietnia 2017, 20:51

Na­wet nie zauważyłam jak z ob­cych so­bie ludzi sta­liśmy się so­bie naj­bliżsi. A ty zauważyłeś jak z naj­bliższych osób sta­liśmy się dla siebie obcy? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 9 grudnia 2013, 16:05

Cze­go się boję? Ze nig­dy nie znajdę swo­jej dru­giej połówki.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 lutego 2013, 22:27

Kraina marzeń

Całe mias­to utonęło w białym puchu
Wieczór z ciepłą her­batą przy kominku
Cały świat już zasną
A ona w głowie układa no­we historie

W marze­niach jest piękną kobietą
Ma dom, psa i kochającą rodzinę
We­soły śmiech dzieci roz­le­ga się w ogrodzie
W marze­niach jest szczęśliwa

Ra­zem z wschodzącym słońcem powróciła rzeczywistość
Ona przy­witała ją ze smut­kiem w sercu
Ale mi­mo wszys­tko z uśmie­chem na twarzy
Ko­lej­nej no­cy znów wróci do krainy marzeń 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 lutego 2013, 17:08

Nies­miałość to za­leta, dopóki nie prze­radza się w pa­raliżuja­cy strach, który przeszkadza ci spełniać sow­je marzenia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 stycznia 2013, 19:13

'Z kim przes­ta­jesz, ta­kim się stajesz'
Ja naj­więcej cza­su spędzam sa­ma ze sobą, a mi­mo to cza­sami tak trud­no mi być sobą.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 stycznia 2013, 16:50

W życiu naj­ważniej­sze jest mieć sposób na wy­wołanie u siebie uśmie­chu i umiejętność wy­korzys­ta­nia te­go w od­po­wied­nim momencie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 stycznia 2013, 16:49
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tonąca w marzeniach

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

16 kwietnia 2017, 22:46Fresco sko­men­to­wał tek­st Na­wet nie zauważyłam, jak z [...]